ZAKŁADANIE TRAWNIKA

Naszym Klientom oferujemy nie tylko trawę w rolkach, nawozy do trawy czy sprzęt ogrodniczy, ale pomagamy również w zakładaniu trawników.

Poniżej prezentujemy kilka ważnych informacji oraz zasad, których warto przestrzegać, aby położona trawa przyjęła się na podłożu i cieszyła nasze oko.

Naszym Klientom oferujemy nie tylko trawę w rolkach, nawozy do trawy czy sprzęt ogrodniczy, ale pomagamy również w zakładaniu trawników.

Poniżej prezentujemy kilka ważnych informacji oraz zasad, których warto przestrzegać, aby położona trawa przyjęła się na podłożu i cieszyła nasze oko.

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

Kładzenie trawnika należy rozpocząć zaraz po przywiezieniu trawy w rolkach . Gleba powinna być odchwaszczona, oczyszczona z odpadów budowlanych itp., wyrównana i wygrabiona. Rolki trawy najlepiej jest złożyć blisko miejsc, gdzie mają być rozkładane. Pasy darni układa się zawsze w tym samym kierunku. Należy unikać stąpania po glebie, starając się stąpać tylko po darni. Brzegi rolek muszą się dokładnie schodzić (nie mogą na siebie nachodzić). Zakładając trawę w miejscach pochyłych należy ją kłaść horyzontalnie i gdy to konieczne, zabezpieczyć ją przez wbicie kołków. Zaraz po rozłożeniu, trawa powinna zostać przewalcowana, tak aby wycisnąć spod darni powietrze i zwiększyć kontakt z podłożem.

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

Kładzenie trawnika należy rozpocząć zaraz po przywiezieniu trawy w rolkach . Gleba powinna być odchwaszczona, oczyszczona z odpadów budowlanych itp., wyrównana i wygrabiona. Rolki trawy najlepiej jest złożyć blisko miejsc, gdzie mają być rozkładane. Pasy darni układa się zawsze w tym samym kierunku. Należy unikać stąpania po glebie, starając się stąpać tylko po darni. Brzegi rolek muszą się dokładnie schodzić (nie mogą na siebie nachodzić). Zakładając trawę w miejscach pochyłych należy ją kłaść horyzontalnie i gdy to konieczne, zabezpieczyć ją przez wbicie kołków. Zaraz po rozłożeniu, trawa powinna zostać przewalcowana, tak aby wycisnąć spod darni powietrze i zwiększyć kontakt z podłożem.

PODLEWANIE

Woda jest konieczna do życia i niezbędna do pielęgnacji trawy. Niedowodnienie trawnika jest tak samo niebezpieczne dla jego żywotności jak i nadmierne podlewanie.

Pierwsze podlanie trawnika darniowego jest niezwykle ważne, gdyż w dużej mierze wyznacza ono pomyślność przyszłego wzrostu. Musi ono być obfite i nastąpić natychmiast po założeniu. Można sprawdzić na ile woda przeniknęła darń przez lekkie uniesienie narożnika rolki. Optymalna ilość wody, jaką trawnik powinien otrzymać w trakcie podlania wynosi 2,5 cm. Naczyńko z zaznaczonym poziomem 2,5 cm umieszczone koło zraszacza ułatwi ustalenie powyższego.

PODLEWANIE

Woda jest konieczna do życia i niezbędna do pielęgnacji trawy. Niedowodnienie trawnika jest tak samo niebezpieczne dla jego żywotności jak i nadmierne podlewanie.

Pierwsze podlanie trawnika darniowego jest niezwykle ważne, gdyż w dużej mierze wyznacza ono pomyślność przyszłego wzrostu. Musi ono być obfite i nastąpić natychmiast po założeniu. Można sprawdzić na ile woda przeniknęła darń przez lekkie uniesienie narożnika rolki. Optymalna ilość wody, jaką trawnik powinien otrzymać w trakcie podlania wynosi 2,5 cm. Naczyńko z zaznaczonym poziomem 2,5 cm umieszczone koło zraszacza ułatwi ustalenie powyższego.

PROGRAM NAWADNIANIA

Jest ważne, aby cały obszar był dobrze i równomiernie nawodniony.

Prosimy zwrócić uwagę na wygląd trawy – trawa o odcieniu szaro-niebieskim jest spragniona wody. Na takiej trawie odciski stóp nie nikną po paru minutach, ale utrzymują się aż do pół godziny.

PROGRAM NAWADNIANIA

Jest ważne, aby cały obszar był dobrze i równomiernie nawodniony.

Prosimy zwrócić uwagę na wygląd trawy – trawa o odcieniu szaro-niebieskim jest spragniona wody. Na takiej trawie odciski stóp nie nikną po paru minutach, ale utrzymują się aż do pół godziny.

KOSZENIE

WAŻNE!!!

Aby utrzymać trawę w zdrowiu i zieleni, nie należy przycinać jej krócej niż na 5,5 cm.

KOSZENIE

WAŻNE!!!

Aby utrzymać trawę w zdrowiu i zieleni, nie należy przycinać jej krócej niż na 5,5 cm.